Keltazia
Về chúng tôi
Liên hệ
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Trung Quốc
Your gateway to China
Contact us

Kunming Keltazia Co. Ltd

Pilot Free Trade Zone, Thành phố Côn Minh, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thắc mắc

Bạn có quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm của bạn sang Việt Nam, hoặc nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang nước bạn?

Đối với bất kỳ thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@keltazia.com

© 2015 Keltazia