Keltazia
Về chúng tôi
Liên hệ
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Trung Quốc
Your gateway to China
Contact us

Keltazia Co. Ltd
昆明凯塔夏贸易有限公司

中国(云南)自由贸易试验区昆明片区

Thắc mắc

Bạn có quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm của bạn sang Việt Nam, hoặc nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sang nước bạn?

Đối với bất kỳ thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@keltazia.com

© 2015 Keltazia